Sponzorské dary

Chcete-li podpořit naši obecně prospěšnou společnost, přispějte na níže uvedený účet:

1695362001/5500

Za poskytnuté finanční dary Vám všem velice děkujeme.


Naši partneři